disclaimer

Disclaimer 

Op het gebruik van de website van HalloKeuken zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van HalloKeuken stem je in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is door HalloKeuken met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. HalloKeuken kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt tevens voor websites of media waarnaar verwezen wordt door middel van hyperlinks of anderszins.

HalloKeuken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de veiligheid van de site en de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Ook kan HalloKeuken niet verantwoordelijk gehouden worden voor de eventuele geleden directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, te vergoeden die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

HalloKeuken kan niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving en de programmatuur van deze website rusten bij HalloKeuken en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, waaronder het framen van deze website, voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HalloKeuken niet toegestaan.

Persoonsgegevens

HalloKeuken houdt zich het recht voor ingevoerde persoonsgegevens, waaronder NAW en/of mailgegevens, op te slaan en te gebruiken voor eventuele berichtgeving van toekomstige promoties, acties of andere marketingactiviteiten. Lees hier meer over in ons privacy beleid. 

E-mail

Indien je een e-mail bericht van HalloKeuken ten onrechte hebt ontvangen, neem dan s.v.p. contact met ons op via hallo@hallokeuken.nl.

Aan berichten via e-mail inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. HalloKeuken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mail berichten. Meer informatie over HalloKeuken vindt u hier.

3D en VR ontwerp

Hoge kwaliteit door onze A-merken

Deskundige interieur ontwerpster

Een geheel met jouw woning

Advies aan huis

Wij ontmoeten jou graag

Stel hiernaast je vraag of plan direct een afspraak in onze agenda.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Krijg nu een VR-bril cadeau
Laat je verrassen door onze keukenontwerpers

Boek 30 min intake